Dybest set interesserer jeg mig for form og farve samt hvordan man kan bearbejde de to parametre på forskellige måder. Ved at gå undersøgende til værks igennem måden farver, former og materialer kombineres på, afprøver jeg forskellige kunstneriske fortællinger og udtryk. Jeg er nysgerrigt afsøgende uden forudindtagethed, som når journalisten foretager sin research.

Jeg ønsker at flytte mit kunstneriske arbejde nye steder hen. Derfor forandrer udtrykket og fortællingerne sig fra gang til gang. Arbejderne er ofte serielle, fordi det er interessant at undersøge og formulere den proces, der pågår, i forskellige variationer.

Som kunstner er jeg autodidakt med en uddannelsesbaggrund indenfor kommunikation og arkitektur. Der er et naturligt samspil imellem kunsten, arkitekturen og det kommunikative. Overførsel af viden og erfaring imellem de tre discipliner opleves som en iterativ transition igennem en fortløbende proces. Hvor det ender, det ved jeg ikke. Man finder svaret i eksperimenterne. Det er her, det bliver interessant.

Oprindelse

Bor og arbejder i Aarhus C
Født 1977 i København K

Uddannelse

2017- 20 Danmarks Medie-og Journalisthøjskole:
Organisationskommunikation

2011-12 Syddansk Universitet:
Pædagogikum i design, teknikfag & teknologi

2000-08 Arkitektskolen Aarhus:
Møbel & Rum

2000 Krabbesholm Højskole:
Arkitekturlinje

1998-99 Aarhus Kunstskole